BMW Financial Services Nederland B.V. (h.o.d.n. Alphabet) – Legal Disclaimer

Gebruik website
Alphabet waardeert uw interesse in haar producten en uw bezoek aan deze website. Deze website is bedoeld om informatie te geven. Hoewel ervan uit wordt gegaan dat de verstrekte informatie juist is, kunnen er fouten of onnauwkeurigheden in zitten. De informatie op deze website wordt  aangeboden zonder enige vorm van garantie op juistheid of volledigheid. Hiernaast kan deze informatie niet dienen als vervanging van een advies vanuit Alphabet. Deze website wordt beheerd vanuit Nederland en is bedoeld voor bezoekers uit Nederland. De informatie op deze website is niet geschikt of bedoeld om te worden gebruikt in andere landen. Een bezoek aan deze website kan tot gevolg hebben dat persoonsgegevens worden opgeslagen. Het Privacy Statement van Alphabet beschrijft hoe wordt omgegaan met deze persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom en licenties
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, grafische weergaves, geluid-, animatie- en/of videobestanden, HTML-codes, logo's, handelsnamen/merken, sjablonen en emblemen zijn eigendom van BMW en/of Alphabet. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd voor gebruik of verspreiding en evenmin worden bewerkt of herplaatst op andere sites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet. Sommige beelden kunnen zijn beschermd door auteursrecht van derden. Ongeautoriseerd gebruik van het intellectuele eigendom van BMW en/of Alphabet is strikt verboden. Er wordt geen licentierecht verstrekt voor het intellectuele eigendom van Alphabet en/of BMW door het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en creëert nimmer een zakelijk/professionele verhouding met Alphabet. Alphabet is niet aansprakelijk voor enige (al dan niet indirecte) schade dat veroorzaakt kan zijn door: 
1) defecten aan deze website, al dan niet door de aanwezigheid van virussen en/of onvolkomenheden;
2) informatie die wordt verstrekt;
3) misbruik van informatie die aan Alphabet wordt verstuurd;
4) onbereikbaarheid van deze website;
5) misbruik van deze website;
6) verlies van data;
7) het gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld of;
8) aanspraken van derden.

Alphabet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door derden worden onderhouden. Elke aansprakelijkheid voor hyperlinks naar andere websites wordt afgewezen.

Communicatie
De inhoud van berichten die per e-mail aan Alphabet worden verzonden kan niet worden gegarandeerd. Het versturen van vertrouwelijke informatie per e-mail aan Alphabet heeft als risico dat anderen deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Wijzigingen 
Alphabet kan deze Legal disclaimer wijzigen (laatste aanpassing 30-12-2020). Het wordt aangeraden om deze Legal disclaimer regelmatig te raadplegen.
Copyright © 2021 BMW Financial Services Nederland B.V. (h.o.d.n. Alphabet)